- Algemene Voorwaarden - Privacy - Cookies - Copyright - Disclaimer - Over ons -


Training en coaching

Triathlon is meer dan het beoefenen van drie sporten, wilt u begeleiding , coaching of advies over zwemmen, fietsen en hardlopen, neem dan contact op.

Oog voor detail

Het zijn vaak kleine dingen die een groot verschil maken. Samen werken aan details om je doel te bereiken.

Meten is weten

Met de huidige technologie kan je van alles meten. Maar weten wat je meet en hoe is punt twee. En ook je gevoel is van belang en moet je niet vergeten

© Copyright StaticMotion Videographics 2010-2014

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, audio, video, etc) die u op deze site (videographics.nl, staticmotion.info, staticmotion-videographics.nl en alle onderliggende pagina's) aantreft of die gemaakt zijn door StaticMotion Videograhics bij StaticMotion Videographics of zijn gelicenceerd aan StaticMotion Videographics.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door StaticMotion Videographics of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een mediadrager of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: "© Copyright StaticMotion Videographics", mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Voor meer informatie over copyrights en auteursrechten zie ook de Algemene Voorwaarden van StaticMotion Videographics. Met betrekking tot het portretrecht van individuen heeft StaticMotion alle mogelijke moeite genomen om te achterhalen of dit van toepassing is, mocht u van mening zijn dat uw portretrecht geschonden wordt neem dan contact op met StaticMotion Videographics zodat we dit in gezamenlijkheid op kunnen lossen.

StaticMotion Videographics voert het beheer over de pagina's op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina's op deze website mag altijd. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

© All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Netherlands and international treaties.


Copyright © 2010-2020 StaticMotion All Rights Reserved

- Algemene Voorwaarden - Privacy - Cookies - Copyright - Disclaimer - Over ons -